Nuoširdžiai Jums dėkodamas, kviečiu: likime šiame nelengvame, bet viltingame kelyje kartu

aciu

Paskelbta pasibaigus 2014 m. Lietuvos prezidento rinkimų kampanijai

Širdingai dėkoju visiems, atėjusiems į talką ir savo patirtimi, išmintimi, savanorišku darbu bei lėšomis parėmusiems mano rinkimų kampaniją. Būtent Jūs, surinkę parašus, padėję parengti programą ir ją skleisti, budėję rinkimų apylinkėse, lėmėte dalinę rinkimų sėkmę.

Dėkoju visiems 124 333 piliečiams, balsavusiems pirmajame Prezidento rinkimų ture už mane ir mano programą. Jūs parodėte, kad laisvi piliečiai geba pasipriešinti nomenklatūros iš anksto surežisuotam spektakliui, o svarbiausia – įkvėpėte viltį, kad žmonių pastangos kurti teisingesnę ir demokratiškesnę Lietuvą ateityje gali tapti jėga, stipresne už biudžetinių partijų milijonus.

Mums kartu pavyko visuomenei perduoti svarbią žinią: susibūrę piliečiai gali pasipriešinti valdžios savivalei, susigrąžinti konstitucines teises ir demokratinę Respubliką. Šiuose rinkimuose mes žengėme keletą žingsnių keliu iš uždaro, neskaidraus nomenklatūrinio valdymo į piliečių ir tautos savivaldą.

Nuoširdžiai Jums dėkodamas, kviečiu: likime šiame nelengvame, bet viltingame kelyje kartu.

Naglis Puteikis

Tai bus ilgas maratonas vienijant demokratines jėgas

Geras pasirodymas šiuose rinkimuose yra tik stotelė ilgesniame kelyje – sakė Naglis Puteikis tiesioginėje LRT laidoje, transliuotoje Lietuvos prezidento rinkimų vakarą.

Mes kaip kokia valstiečių kariuomenė, sukilusi prieš sultono imperiją. Mes teoriškai neturėjome jokių šansų laimėti, bet tikslas buvo visiškai kitoks – tikslas buvo įtikinti valstiesčius, kad sultoną galima įveikti. Ir mes dabar labai aiškiai matome, kad ten, kur buvo susitikimai, ten, kur buvo laikraštis platinamas, mes visai neblogai pasirodėme. Turiu omenyje ne aš – o tie žmonės, nes aš esu kolektyvinis produktas tų kelių šimtų parašus rinkusių savanorių, ir stebėtojų, beje, irgi yra apie tris šimtus su viršum.

Taigi, aš tai skaičiuoju kitaip: 300 tūkstančių parašų referendumui – pirmas žingsnis į demokratiją, šitie rinkimai, kuriuose aš buvau iškeltas tų pačių jėgų – antras žingsnis, savivaldos rinkimai – trečias, Seimo – ketvirtas, kiti prezidento rinkimai – penktas. Tai yra ilgas maratonas, vienijant demokratines jėgas ir bandant piliečiams grąžinti tas rinkimų teises, tas demokratines teises, kurias turėjome 1991-94 metais, bet kurias vėliau sisteminės partijos, virsdamos uab’ais, metodiškai demontavo. Turiu omenyje – įvedė sąrašinius rinkimus, panaikino apylinkių tarybas, panaikino tarėjus teismuose ir kitais būdais padarė mus ne europietiškos, o rytietiškos demokratijos valstybe.