Seimo narys Naglis Puteikis ragina nepriimti iš esmės ydingo, grėsmę kultūros paveldo apsaugai keliančio įstatymo projekto

Seimo narys Naglis Puteikis įregistravo Seimo protokolinio nutarimo projektą dėl itin kritiškai paveldo ekspertų įvertinto Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5, 18, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu projekto Nr. XIIP-3481(2), kurio priėmimas numatytas šiandien, siūlydamas atsisakyti pagrindinio šio įstatymo nagrinėjimui paskirto Aplinkos apsaugos komiteto, nes neturėdamas kompetencijų paveldo apsaugos srityje jis nesugebėjo užtikrinti kokybiško įstatymo projekto parengimo, o pagrindiniu komitetu paskirti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą.

Nutarimo projekte konstatuojama, kad 2015 m. rugsėjo 24 d. Seimo posėdyje paskiriant Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu, o Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą papildomu nagrinėti įstatymo projektą buvo padaryta klaida, neatsižvelgiant į Seimo statuto 58 ir 66 straipsniais nustatytas šių komitetų veiklos kryptis, pagal kurias pagrindiniu turėjo būti paskirtas Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, nes kultūra (įskaitant kultūros paveldą kaip kultūros dalį) ir mokslas (kuris yra paveldo apsaugos pagrindas) yra priskirti ne Aplinkos apsaugos komiteto, bet Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto veiklos ir kompetencijos sričiai.

Ši klaida, kaip pažymima nutarimo projekte, nulėmė nepatenkinamą įstatymo projekto parengimo kokybę, kurią konstatavo Valstybinė kultūros paveldo apsaugos komisija – Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais – paraginusi Seimą nepritarti šiam projektui kaip iš esmės ydingam ir nepriimtinam.

Atkreipiamas dėmesys į Lietuvos dailės istorikų draugijos perspėjimą, kad neištaisius projekte esminių sisteminių klaidų kiltų didelių grėsmių kultūros paveldui ir mokslo laisvei, nes būtų leista neturintiems aukštojo išsilavinimo paveldo apsaugos ir mokslinių tyrimų srityje asmenims užsiimti kultūros paveldo ardomaisiais tyrimais ir išsaugojimo darbais (nuo planavimo iki vykdymo), tuo pat metu nušalinant nuo paveldo apsaugos pasaulyje pagrindinės paveldą tiriančios mokslo srities ir konservavimo-restauravimo profesijas.

Be to, pažymima, kad pats Aplinkos apsaugos komitetas šio įstatymo projekto nagrinėjimo metu raštu savo išvadose ir komiteto posėdžių protokoluose ne kartą pripažino, jog neturi kompetencijų kultūros paveldo apsaugos ir mokslinių tyrimų srityje, o Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetas išvadose pateikė pasiūlymą grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti.

„Lietuvos kultūros paveldas, kurio išsaugojimas priklausys nuo rengiamo įstatymo kokybės, yra konstitucinis Lietuvos tautinės tapatybės pamatas, neatkuriamas nacionalinis turtas ir vienas iš Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindų“, – primenama N. Puteikio įregistruotame Seimo protokolinio nutarimo projekte.

Nutarimo projektą ir pareiškimą, kuriame išsamiau išdėstyti jame nurodyti argumentai, rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1163055&p_tr2=2

Už pasiūlymą apsaugoti minimaliam išgyvenimui būtinas pajamas balsavo 29 Seimo nariai, ministras J. Bernatonis pažadėjo taisyti antstolių Sprendimų vykdymo instrukciją

Birželio 29 dieną Seimo narys Naglis Puteikis priėmimo stadijoje įregistravo pasiūlymą Civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIIP-3242(2) nustatyti, kad negalima išieškoti iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Lietuvos statistikos departamento skelbiamos mažiausios pinigų sumos, reikalingos įprastiniams poreikiams patenkinti, jei tai yra vienintelės asmens pajamos. Seimo salėje svarstant šį pasiūlymą kilo esminė diskusija dėl būtinybės keisti dabartinį reglamentavimą, dėl kurio mažas pajamas gaunantiems žmonėms, tarp jų ir neįgaliesiems, vykdant išieškojimą nepaliekama lėšų net pačiam minimaliausiam išgyvenimui. Ministras J. Bernatonis pažadėjo šią situaciją spręsti taisydamas antstolių Vykdymo instrukciją. Už N. Puteikio pasiūlymą apsaugoti esminių, gyvybiškai svarbių žmogaus poreikių patenkinimui būtiną pajamų dalį balsavo 29, prieš – 4, susilaikė – 64. Vardinius balsavimo rezultatus rasite čia.

Pažymėtina, kad per išvakarėse vykusį Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas panašus N. Puteikio pasiūlymas, jam nebuvo suteiktas žodis, komitetas dėl pasiūlymo nebalsavo, o pats posėdis buvo surengtas nesilaikant Seimo statute nustatytų terminų ir tvarkos, informuojant apie posėdį likus ne 2 darbo dienoms, kaip nustatyta, o 4,5 darbo valandoms. Dėl šios priežasties komiteto posėdyje negalėjo dalyvauti Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, pareiškusio pritarimą N. Puteikio pasiūlymui, atstovai. Pažeidžiant Seimo statuto reikalavimus tą pačią dieną, kai Teisės ir teisėtvarkos komitetas pateikė išvadą, šio projekto svarstymas buvo įtrauktas į Seimo posėdžio darbotvarkę, nors pagal statutą tai buvo galima daryti tik praėjus 72 valandoms. Reaguodamas į šiuos pažeidimus, N. Puteikis pateikė skundą Seimo Etikos ir procedūrų komisijai, prašydamas panaikinti 2016-06-28 Seimo posėdžio metu vykusius balsavimus ir perbalsuoti. Jei šis prašymas būtų patenkintas, Seimas dar kartą svarstytų projektą, o kartu su juo ir pasiūlymą apsaugoti nuo išieškojimo pajamų dalį, būtiną esminių, gyvybiškai svarbių žmogaus poreikių patenkinimui.

Nepaisydamas perspėjimų apie grėsmę paveldo apsaugai, Seimas forsuoja ydingo įstatymo priėmimą

Birželio 29 dieną Seimo narys Naglis Puteikis priėmimo stadijoje įregistravo pasiūlymą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5, 8, 18, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projektui, kurį itin kritiškai įvertino Lietuvos dailės istorikų draugija ir Valstybinė kultūros paveldo komisija, paraginusios Seimą nepritarti šiam projektui, galinčiam labai pabloginti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą. Šiandien Seimo nariams išsiųstą dar vieną Lietuvos dailės istorikų draugijos kreipimąsi rasite čia, o čia galite paskaityti, kodėl Valstybinė kultūros paveldo komisija ragina nepriimti šio projekto ir vertina jį kaip iš esmės ydingą. Nepaisant šių perspėjimų, Seimo dauguma forsuoja įstatymo priėmimą – jis numatytas birželio 30 d. posėdžio darbotvarkėje.

N. Puteikis paprašė V. Grubliausko atsakyti, ar namas prie jūros bus skirtas socialiai pažeidžiamiems vaikams

child-and-sea

Nuotraukos autorius George Hodan

Likus mažiau nei savaitei iki birželio 8 dienos, kai Klaipėdos mero V. Grubliausko ir jo bendražygių iniciatyva iš Melnragėje prie jūros esančio pastato numatyta prievarta iškeldinti pagalbą skurdą ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir kitiems socialiai pažeidžiamiems žmonėms teikiančią organizaciją, Seimo narys Naglis Puteikis paprašė V. Grubliausko atsakyti, ką savivaldybė nusprendė dėl pasiūlymo įkurdinti šioje vietoje vaikų globos šeimyną ir vasaros stovyklą moksleiviams iš skurstančių šeimų.

Žemiau skelbiame šiandien išsiųsto elektroninio laiško kopiją.

—–Original Message—–
From: PUTEIKIS Naglis
Sent: Thursday, June 02, 2016 5:27 PM
To: ‘info@klaipeda.lt’; ‘meras@klaipeda.lt’; ‘arturas.sulcas@klaipeda.lt’; ‘judita.simonaviciute@klaipeda.lt’; ‘valdemaras.anuzis@klaipeda.lt’; ‘arunas.barbsys@klaipeda.lt’; ‘arvydas.cesiulis@klaipeda.lt’; ‘vytautas.cepas@klaipeda.lt’; ‘rimantas.didziokas@klaipeda.lt’; ‘tatjana.fedotova@klaipeda.lt’; ‘simonas.gentvilas@klaipeda.lt’; ‘ligita.girskiene@klaipeda.lt’; ‘algirdas.grublys@klaipeda.lt’; ‘laisvunas.kavaliauskas@klaipeda.lt’; ‘saulius.liekis@klaipeda.lt’; ‘tomas.meskinis@klaipeda.lt’; ‘lilija.petraitiene@klaipeda.lt’; ‘vidmantas.pleckaitis@klaipeda.lt’; ‘nina.puteikiene@klaipeda.lt’; ‘arturas.razbadauskas@klaipeda.lt’; ‘jonas.salyga@klaipeda.lt’; ‘jolanta.skrabuliene@klaipeda.lt’; ‘lina.skrupskeliene@klaipeda.lt’; ‘aldona.staponkiene@klaipeda.lt’; ‘rimantas.taraskevicius@klaipeda.lt’; ‘prusijos@gmail.com’; ‘audrius.vaisvila@klaipeda.lt’; ‘vygantas.vareikis@klaipeda.lt’; ‘alfonsas.vildziunas@klaipeda.lt’; ‘vladimir.vlasov@klaipeda.lt’; ‘vaida.zvikiene@klaipeda.lt’; ‘kanceliarija@prezidentas.lt’; ‘info@liberalai.lt’; ‘lina.antanaviciene@president.lt’; ‘LRVkanceliarija@lrv.lt’; ‘mp.sekretore@lrv.lt’; ‘agne.rackauskyte@lrv.lt’; post@socmin.lt; ‘smmin@smm.lt’; ‘ministras@smm.lt’; ‘info@uzsaugialietuva.lt’; ‘aurelijus.veryga@gmail.com’; ‘liudovika.pakalkaite@sos-org.lt’; ‘rasa.dicpetriene@gmail.com’; ‘elena_urb@yahoo.com’; ‘lina.juskeviciene@vilnius.lt’; ‘info@klausau.lt’; ‘marius.stricka@vpsc.lt’; ‘direktorius@caritas.lt’; ‘lspasociacija@gmail.com’; ‘rasa.laiconiene@vilnius.lt’; ‘zivile@aukok.lt’; ‘zivile@aukok.lt’; ‘antanas@guoga.lt’; ‘savanoriai@guoga.lt’; GENTVILAS Eugenijus; ‘remigijus@simasius.lt’; STEPONAVIČIUS Gintaras; ‘algis.kaseta@varena.lt’; ‘raimondas@liberalai.lt’; ‘andrius.bagdonas@liberalai.lt’; ‘lyvaja@gmail.com’; ‘virgilijus@kvistija.lt’; ‘edita.rudeliene@trakai.lt’; ‘Simonas.Gentvilas@klaipeda.lt’; ‘lukas.pakeltis@anyksciai.lt’; ‘eurodemcentr@gmail.com’; ‘kedainiai@liberalusajudis.lt’

Subject: dėl Melnragėje esančio namo išsaugojimo skurstančių vaikų ir šeimų reikmėms RE: Seimo nario Naglio Puteikio prašymas

Laba diena,

prieš dvi savaites, gegužės 17 dieną, kreipiausi į Jus prašydamas padėti išsaugoti pastatą, esantį Vaivos g. 23, Melnragėje, skurstančių vaikų ir šeimų reikmėms – siūliau, kad šioje vietoje prie jūros būtų įkurdinta vaikų globos šeimyna ir vystoma vasaros stovykla moksleiviams iš skurstančių šeimų. Iki birželio 8 dienos, kai Klaipėdos mero V. Grubliausko ir jo bendražygių iniciatyva iš šio pastato numatyta prievarta iškeldinti pagalbą skurdą ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir kitiems socialiai pažeidžiamiems žmonėms teikiančią organizaciją, liko mažiau nei savaitė. Ką šio iškeldinimo iniciatoriai, Liberalų sąjūdžio atstovai, numato daryti su namu pajūryje, iki šiol neaišku, o atsakymą į savo kreipimąsi kol kas gavau tik iš prezidentūros, kuri informavo, kad taip pat kreipėsi į Vyriausybę ir Klaipėdos m. savivaldybės administraciją.

Kadangi laiko iki iškeldinimo lieka nedaug, kviečiu Jus pareikšti savo poziciją, o Klaipėdos mero V. Grubliausko prašau informuoti, ką savivaldybė nusprendė dėl pasiūlymo įkurdinti Melnragėje vaikų globos šeimyną ir vasaros stovyklą moksleiviams iš skurstančių šeimų. Tuo atveju, jei šis pasiūlymas Jums nepriimtinas, prašyčiau konkrečiai informuoti, kam ketinama skirti pastatą prie jūros, jei įvyks birželio 8 d. numatytas iškeldinimas.

Ta pačia proga atkreipiu dėmesį į kelis neseniai dar kartą paskelbtus faktus, kurie yra tiesiogiai susiję su vaikų skurdu, socialine atskirtimi ir apleistumu:

„Lyginant su kitomis Europos šalimis, mes pirmaujame pagal vaikų mirtis nuo nelaimingų atsitikimų – šimtui tūkstančiui vaikų Lietuvoje tenka 118 atvejų, Europoje – 37 atvejai. „Savižudybės daugiau būdingos paaugliams, tarp vaikų iki 10 metų vyrauja paskendimai. Kodėl taip vyksta? Gal vaikai nelabai prižiūrimi? Pas mus prie namų nėra tiek baseinų, į kuriuos jie galėtų įkristi, bet yra labai daug atvirų telkinių, kuriuose jie maudosi vieni. Taigi vaikų nepriežiūros atvejų pakankamai daug“, – svarstė medikė. Pagal vaikų savižudybių skaičių Lietuva taip pat pirmauja Europoje. Kasmet pasaulį palieka viena klasė – apie 25 vaikus. Medikų, kurie gelbėja nusižudyti bandžiusius vaikus, teigimu, 80-90 proc. atvejų – tai bandymas atkreipti į save dėmesį, tokiu drastišku būdu pasakyti, kad yra blogai, o ne tikras ketinimas atimti sau gyvybę.“ (visą publikaciją rasite čia: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/sveikata/net-medikams-spaudzia-asaras-tevu-neisprusimas-sukresto-kudikio-sindromo-pasekmes-541-635773).

Pagarbiai, Seimo narys Naglis Puteikis