Prašome finansinės pagalbos rinkiminiam Antikorupcinės N. Puteikio ir K. Krivicko koalicijos laikraščiui. PATARIMAI KAIP TAI PADARYTI

Gerbiami rėmėjai, prašome Jūsų finansinės pagalbos rinkiminiam laikraščiui – mūsų Antikorupcinė koalicija nusprendė jį išplatinti praktiškai kiekvienam Lietuvos rinkėjui. Spausdiname 650 tūkst. „Lietuvos ryto“ spaustuvėje, platinsime tik daugiabučiuose – tokiu būdu pasieksime maksimalų rezultatą su mažiausiomis išlaidomis ir pastangomis.

Platintoju pasirinkome „Lietuvos paštą“, nes jo platinimo efektyvumas geriausias, be to, visada grąžina pinigus už neišplatintus procentus, kuriuos per 2 dienas nustato bendros jų ir užsakovo komisijos. Tai jau esu išbandęs ankstesniuose rinkimuose – labai gerai veikia.

2016-09-26 turime sumokėti spaustuvei visą sumą į priekį – apie 9500 €, o 2016-09-28 „Lietuvos paštui“ – 19500 Eur.

Negavę apmokėjimo iš anksto, abu tiekėjai paslaugų neatlieka, nes Centro partija negauna valstybinės dotacijos, taigi, neturime apmokėjimo garantijos – viską turime apmokėti „į priekį“. Dešimtuko kandidatai susimeta po 1000, aš – 5000, turime kol kas 12000, trūksta 18000 eurų. Padėkite kiek galite.

Kas nori pervesti daugiau nei 12 Eur, turite būti deklaravę pajamas ir UŽPILDĘ DAR VIENĄ ATSKIRĄ DEKLARACIJĄ – turto – už 2015 metus. Kitaip privalėsime grąžinti pinigus.

Patogiausia aukoti per el. bankininkystę. Jei pervedinėjate banke paduodami grynus pinigus, paduokite ir šį patarimų lapą. Jei tai darysite ne iš SWED banko, gali papildomai paprašyti iki 5 eurų už tokią paslaugą.

VISAIS ATVEJAIS BŪTINA NURODYTI ASMENS KODĄ (turėkite omenyje, kad naudojantis el. bankininkyste turite specialiai pasirinkti tokią sąlygą pavedimo šablone, nes pagal nutylėjimą bankas perves auką nenurodydamas Jūsų asmens kodo, o jei jo nenurodysite, privalėsime grąžinti pinigus).

Aukas galite pervedinėti į dvi – Centro partijos rinkiminę ir N. Puteikio rinkiminę sąskaitas:

1. Gavėjas: Lietuvos centro partija (būtinai vardininko linksniu);
Paskirtis: auka rinkiminiam laikraščiui arba auka rinkimams;
Sąskaita: LT617300010148708494 (čia SWED bankas);

2. Gavėjas: Naglis Puteikis (būtinai vardininko linksniu);
Paskirtis: auka rinkiminiam laikraščiui arba auka rinkimams;
Sąskaita: LT987300010148840815 (čia SWED bankas).

Nedeklaravus turto už 2015 m. ir pajamų už 2015 m. (tai dvi atskiros deklaracijos) galima pervesti tik nuo 1 iki 12 eurų. Galima pervesti 12 eurų į vieną ir dar kartą 12 eurų į kitą aukščiau nurodytas sąskaitas.

Vienas asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 VMDU, t. y. 7570 eurų. Kandidatai gali aukoti sau ir savo partijai dvigubai didesnę sumą – iki 20 VMDU dydžių, t. y. 15140 eurų imtinai.

Kad ir kiek kandidatų ar partijų beremtumėte, bendra Jūsų paaukota šiems Seimo rinkimams suma 2016 metais negali viršyti 10 procentų Jūsų už 2015 metus deklaruotų metinių pajamų. Į šiuos dydžius fizinių asmenų mažos aukos – tokios, kurių dydis iki 12 eurų imtinai – neįskaičiuojamos.

Aukotojas iki aukos suteikimo privalo deklaruoti turtą ir pajamas. T. y. jei nusprendėte aukoti dabar, tai galite per el. bankininkystę prisijungę užpildyti abi – turto ir pajamų – deklaracijas, tada per porą dienų gausite pranešimą iš Mokesčių inspekcijos, kad deklaracijos tinkamos, ir tik tada galite aukoti.

Turto ir pajamų deklaruoti nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 eurų.

Lengviausia aukoti valstybės tarnautojams, kurie kasmet deklaruoja turtą ir pajamas – gal kas turite tokių sutuoktinių – galite susitarti su jais, kad jie aukotų.

Turėkite omenyje, kad Lietuvos centro partijos iždininkas pagal įstatymo reikalavimą per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos paviešins visus, išskyrus 12 eurų, aukotojus vrk.lt tinklapyje.

Ačiū, kad padedate – Naglis Puteikis