Kaip sekasi vykdyti pažadus rinkėjams: 2017 m. spalį paskelbti Naglio Puteikio atsakymai į „Atviros Klaipėdos“ klausimus

Kaip sekasi vykdyti pažadus rinkėjams: 2017 m. spalį paskelbti Naglio Puteikio atsakymai į „Atviros Klaipėdos“ klausimus

Nuoroda internete: Seimo nary, kaip sekasi vykdyti pažadus? IV

Tekstas su aktyviomis nuorodomis:

Kandidatuodamas išreiškėte poziciją, kad su nau­ja Sei­mo dau­gu­ma taps įma­no­ma pri­im­ti Jūsų įre­gist­ruo­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl išgy­ve­ni­mui būti­nų paja­mų apsau­gos, dėl mini­ma­lių paja­mų neap­mo­kes­ti­ni­mo, dėl tin­ka­mo tei­sės gin­ti vie­šą­jį inte­re­są teis­muo­se įtvir­ti­ni­mo, pasiū­ly­mą susie­ti mini­ma­lios algos dydį su vidu­ti­niu atly­gi­ni­mu. Ar tai pavyko padaryti?

Dėl dalies iš šių klausimų – išgyvenimui būtinų pajamų apsaugos ir tinkamo teisės ginti viešąjį interesą teismuose įtvirtinimo – Seimas turėtų apsispręsti jau netrukus, nes šioje rudens sesijoje yra numatytas su tuo susijusių įstatymų projektų svarstymas. Jeigu, kaip tikiuosi, Seimas jiems pritars, beliks paskutinis žingsnis – priėmimas. Turiu vilties, kad Seime pakaks politinės valios išjudinti iš mirties taško ir šiuos, ir kitus sprendimus, kurie šimtams tūkstančių Lietuvos piliečių yra ir tiesiogine prasme gyvybiškai svarbūs, bet daug metų buvo sąmoningai vilkinami ankstesnių valdžių.

Kadangi į pirmąjį Jūsų klausimą sudėtos kelios skirtingos problemos, komentarus suskirsčiau skyreliais.

Skaityti toliau