P. Gražulis siūlo Seimui kreiptis į NATO, kad Lietuvą saugotų ne Vokietijos brigada, o JAV, arba D. Britanijos divizija.

P. Gražulis siūlo Seimui kreiptis į NATO, kad Lietuvą saugotų ne Vokietijos brigada, o JAV, arba D. Britanijos divizija.

Seimo narys P. Gražulis siūlo Seimui priimti rezoliuciją, kuria būtų reaguojama į stiprėjantį Rusijos spaudimą Lietuvai dėl tranzito į Kaliningradą ir nevykdomus Vokietijos pažadus dėl sunkiųjų ginklų teikimo Ukrainai.

Rezoliucijos projekte atkreipiamas dėmesys į tai, kad Vokietija nori savo karių brigadą, kuri turėtų ginti Lietuvą, laikyti ne Lietuvoje, o Vokietijoje ir kad JAV, bei D. Britanija yra daug kartų patikimesnis partneris, nei Vokietija, ką rodo pastarosios neryžtingas elgesys Ukrainoje.

Todėl Seimo narys P. Gražulis siūlo Seimui kreiptis į NATO, kad būtų pakeistas NATO didžiųjų valstybių pasiskirstymas Baltijos šalyse numatant, kad Lietuvoje būtų dislokuotos ne Vokietijos, o Didžiosios Britanijos, ar JAV karinės pajėgos ir padidinti jas nuo bataliono iki divizijos.

Rezoliucijos projektą pridedame.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cb6b9cf0f2e611ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=cda0d641-d842-4c90-834f-e29e238246d1

IŠSAUGOGIME MAŽŲ MIESTELIŲ GYVYBINGUMĄ! PAŠTO SKYRIŲ NAIKINIMUI – NE!

IŠSAUGOGIME MAŽŲ MIESTELIŲ GYVYBINGUMĄ! PAŠTO SKYRIŲ NAIKINIMUI – NE!

Finansų ministerijai finmin@finmin.lt
AB „Lietuvos paštas“ generalinei direktorei Astai Sungailienei info@post.lt
Nuorašas: Klaipėdos rajono savivaldybės merui Broniui Markauskui
Savivaldybe@klaipedos-r.lt

DĖL DOVILŲ PAŠTO KLAIPĖDOS R. SAV. IŠSAUGOIJIMO

Vadovaudamasis Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos pagyvenusių žmonių Asociacijos „Sidabrinė gija“ prašymu, kreipiuosi į Jus pagalbos, ir prašau leisti dirbti Dovilų paštui iki šiol galiojusia tvarka.
Šiandien, o taip buvo visada, Dovilų paštas aptarnauja visą Dovilų seniūniją – tai sudaro 6180 gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą. O kiek dar nedeklaravusių!
Tai ketvirta seniūnija pagal dydį gyventojų skaičiumi, 31 gyvenamoji vietovė ir 19 sodų bendrijų.
Paštas kasdien savo būstinėje sulaukia vidutiniškai 20 – 30 klientų. Finansinė dienos apyvarta siekia nuo 500 iki 1500 eurų.
Gyventojai brangina ir konsultacijas, kurios nemokamai teikiamos atliekant įvairius mokėjimus, pavedimus, siunčiant siuntas ir kt.
Ypač vyresniosios kartos gyventojai jautriai sureagavo išgirdę žinią, kad Dovilų paštas bus uždarytas ir jie bus priklausomi nuo atvažiuojančio paslaugos tiekėjo! Jiems labai sunku matyti, kaip tokiose didelėse gyvenvietėse gęsta šviesos ir paslaugų židiniai!
Prašau atsižvelgti į vietos gyventojų nuomonę ir leisti dirbti Dovilų paštui iki šiol galiojusia tvarka.

Pagarbiai
Seimo narys Petras Gražulis

https://lt.wikipedia.org/wiki/Dovilai

N. Puteikis: „Dalyvaujame „Didžiajame šeimos gynimo marše“, telkiame antiliberalią koaliciją, reikalaujame priešlaikinių rinkimų, kuriuose tauta nušluos dabartinę Seimo daugumą“

„Mes, Centro partija – tautininkai, visiškai pritariame „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ idėjai, reikalavimams ir tikslams, palaikome ir visoje Lietuvoje aktyviai prisidedame prie šio taikaus tautos protesto organizavimo ir informacinės sklaidos, kviečiame savo partiečius ir visus Lietuvos žmones aktyviai dalyvauti šiame visuotiniame mitinge“ – visuomenei išplatintame pranešime skelbia Centro partijos – tautininkų pirmininkas Naglis Puteikis.

„Didysis šeimos gynimo maršas tai ne šiaip sau mitingas ar protestas, tai – tautinio, vertybinio sąjūdžio pradžia. Šiuo protestu kova už prigimtinę šeimą, už tradicines vertybes tik prasideda. Akivaizdu, kad dauguma Lietuvos žmonių kategoriškai nesutinka su ultra liberalų vyriausybės ir Seimo daugumos vykdomu stambulinės ideologijos perversmu ir tauta gegužės 15 dieną telkiasi į taikų protestą, kad valdžiai garsiai apie tai pasakytų“ – sako N. Puteikis.

„Žmonėms trūko kantrybė matant kaip dabartinė valdžia pamina tradicines vertybes, kėsinasi ištrinti Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintą šeimos, kaip vyro ir moters sąjungos, kurioje gimsta vaikai, sampratą, liberalizuoja narkotikus, siekia primesti savo invazinę ideologiją mūsų vaikams mokyklose, planuoja lyties keitimo ir prostitucijos įteisinimą, palaiko ir pritaria surogatinei motinystei ir prekybai vaikais, ketina ratifikuoti Stambulo konvenciją, kurioje apskritai ištrinama prigimtinės lyties sąvoka. Didysis šeimos gynimo maršas – tai Lietuvos žmonių pareiškimas valdžiai – neleisime, priešinsimės, netylėsime, bet tai tik pradžia.“ – sako Centro partijos – tautininkų pirmininko pavaduotojas Kristupas Krivickas.

„Kviečiame visas tautines, patriotines jėgas, visuomenines organizacijas, tradicines vertybes ir Konstitucijoje įtvirtintą šeimos sampratą ginančias organizacijas ir žmones dalyvauti „Didžiajame šeimos gynimo marše“ ir jungtis į vieningą antiliberalų sąjūdį prieš valdžioje atsidūrusių ultra liberalų provokacijas ir buldozeriu stumiamas svetimas ideologijas. Šiandien Lietuvai būtinas ne tik vieningas mitingas ir protestas, bet ir naujas, stiprus politinis junginys, telkiantis visas tradicines, tautines, patriotines, konservatyvias ir demokratines jėgas. Laikas patraukti į šalį partinį egoizmą vardan lietuvių tautos vienybės ir išsaugojimo“ – sako Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis.

„Ultra liberalioji valdžios koalicija šiandien daro viską, jog pakirstų Lietuvos valstybės pamatus. Mūsų telkiama antiliberali koalicija kviečia ne tik sustabdyti liberaliojo komunizmo plėtrą, bet ir atsikariauti erdves, kurias šios ideologijos atstovams jau pavyko užgrobti ir šiandien valdžiai mes pateikiame pirmąjį reikalavimą – patraukite rankas nuo tradicinės šeimos ir Konstitucijoje įtvirtintos šeimos sampratos. Džiaugiuosi, kad Lietuvos žmonės bunda ir keliasi, telkiame naują, galingą antiliberalią koaliciją, reikalaujame surengti priešlaikinius rinkimus, kuriuose tauta nušluos dabartinę Seimo daugumą“ – pranešime skelbia Centro partijos – tautininkų pirmininkas N. Puteikis.

Prašymas prezidentui vetuoti: Dėl jau įprastos Lietuvoje praktikos mažinti atstovavimo galimybes mažesniems ir didinti privilegijas stambiausiems, šiuo atveju – profsąjungų srityje

N.P.: monopolijų lobistai per patį Seimo rinkimų įkarštį prastuminėja visuomenei nenaudingas pataisas. Jei Prezidentas nevetuos, kitą savaitę surinksiu 29 Seimo narių parašus kreipimuisi į Konstitucinį Teismą.

Prezidentui Gitanui Nausėdai

DĖL JAU ĮPRASTOS LIETUVOJE PRAKTIKOS MAŽINTI ATSTOVAVIMO GALIMYBES MAŽESNIEMS IR DIDINTI PRIVILEGIJAS STAMBIAUSIEMS, ŠIUO ATVEJU  – PROFSĄJUNGŲ SRITYJE

2020 10 23

Prašau Jūsų vetuoti praėjusią savaitę  – spalio 15 d. priimtas Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b7107f80f80811eab72ddb4a109da1b5 , balsavimas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-39845 ), nes šios pataisos skirtos tik dviejų profsąjungų naudai, kurių viena pasinaudojo galimai savo nare, ar buvusia kolege  – Seimo nare.

Toks Seimo įstatymas įtvirtina nelygybę kaip jau Lietuvoje įprasta dalyje sričių pagal „svorį”. Šiuo konkrečiu atveju Seimo priimtos Darbo kodekso nuostatos suteikia privilegijas dviem didžiausioms  profsąjungoms, o mažesnes profsąjungas  –  diskriminuoja, nes išbraukia jas iš derybų dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties.

Minėtos Darbo kodekso pataisos mažina kitų profsąjungų dalyvavimą,  sudaro dirbtines biurokratines kliūtis socialiniam dialogui bei pažeidžia Tarptautinę darbo organizacijos konvenciją, nes pažeidžia profesinių sąjungų lygiateisiškumą, numatydamos, kad dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties galės derėtis tik nacionalinio lygmens profsąjungos.

Tai padaroma nustatant tokius kriterijus, kuriuos atitinka tik dvi iš visų profsąjungų:

  1. turi būti  veikiančios mažiausiai trejus metus,
  2. vienijančios ne mažiau kaip 15 proc. visų profsąjungų narių,
  3. turinčios ne mažiau kaip penkis darbuotojus,
  4. atstovaujančios bent septynių skirtingų šakų darbuotojams,
  5. jų nariai turi veikti dviejuose trečdaliuose Lietuvos.

Tokius kriterijus atitinka tik dvi profsąjungos, kurių viena kreipiasi į savo narę ir kartu Seimo narę ir per ją organizuoja minėtų pataisų priėmimą Seime. Toks veikimas turi neteisėto lobizmo požymius.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė I. Ruginienė, duodama interviu BNS-ui sakė, kad siūlomi kriterijai yra klasikiniai, kuriais „vadovaujasi visa Europa”. Tačiau tai nėra tiesa, nes jei perskaičiuotume pagal gyventojų proporcijas šiuos duomenis, pamatytume, kad Lietuvoje kriterijai smarkiai užaukštinti ir tokiu būdu sukuria dviejų profsąjungų monopolį – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija dabar vienija apie 50 tūkst. darbuotojų iš 25 ūkio šakų, „Solidarumas” – apie 20 tūkst. žmonių iš 14 ūkio šakų. Trečiai pagal dydį „Sandraugai” priklauso 15 tūkst. darbuotojų iš maždaug 10 ūkio šakų, o Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga vienija maždaug 9,5 tūkst. narių iš septynių ūkio šakų – https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/dalis-profsajungu-praso-nausedos-vetuoti-joms-nustatytus-kriterijus-siekiant-nacionalinio-statuso.d?id=85566907 .

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau vetuoti Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymą

Seimo narys Naglis Puteikis

Policijos generalinis komisaras, užuot atsiprašęs A. Astrauskaitės viešai, padarė tai slaptai. O Žmogaus teises ginančios organizacijos iki šiol tyli

Kai policija neteisėtai sulaikė A. Astrauskaitę už mojavimą trispalve, neteisėtai laužė ranką ir kratė jos rankinę, žiniasklaida mielai spausdino policijos viešą jos žeminimą. Kai A. Astrauskaitė kreipėsi į policiją, kad ištirtų jos teises pažeidusių policininkų elgesį, tarnybinis patikrinimas nustatė, kad neva policininkų veiksmai visiškai teisėti ir vėl tokį A. Astrauskaitės žeminimą noriai viešino žiniasklaida. Kai Genovaitė Astra Astrauskaitė laimėjo teismą – kad policija visiškai visais atvejais buvo neteisi, tik vienas portalas puse lūpų apie tai parašė. Policijos generalinis komisaras, užuot atsiprašęs viešai, padarė tai slaptai.
O įdomiausia tai, kad per visą šią istoriją žmogaus teises ginančios organizacijos ABSOLIUČIAI tylėjo, tokiu būdu palaikydamos neteisėtus policijos veiksmus.

VRK-ai: dėl neteisėto seimo rinkimų finansavimo V. Uspaskicho ir V.Tomaševskio pinigais

Vyriausiajai rinkimų komisijai

2020 11 21

DĖL NETEISĖTO SEIMO RINKIMŲ FINANSAVIMO

Dar vienas tipiškas VRK neveikimas, matant akivaizdų neteisėtą rinkėjų įtakojimą  – tarp šiame straipsnyje išvardintų politinės reklamos finansuotojų  yra minimas V.  Uspaskich (iki 2020 10 21  d. išleido 36152 eurų) ir V. Tomaševskis (iki 2020 10 21  d.  išleido 15001 eurų):

https://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/reklamos-feisbuke-lyderiai-paskutine-savaite-daugiausiai-pinigu-skiria-lvzs-ts-lkd-ir-viktoras-uspaskich.d?id=85545853

Jie nėra kandidatai į Seimą, todėl negali reklamuoti savo partijų ir jų kandidatų iš savo asmeninių ar kitokių pinigų. Nes visi politinės Seimo rinkimų kampanijos finansavimai gali vykti tik per rinkimų dalyvių –  kandidatų arba partijų rinkimines sąskaitas.

  1. Uspaskich ir V. Tomaševskis nėra Seimo rinkimų dalyviai.

Kodėl Jūs  nestabdote tokio akivaizdžiai neteisėto  finansavimo ir leidžia toliau šiems dviem politikams neteisėtai finansuoti rinkimus?

Naglis Puteikis

Centro partijos-Tautininkų pirmininkas