Nacionalinė teismų administracija paaiškino puotą teisėjams surengusio verslininko dukters karjerą

Atsakydama į Seimo nario Naglio Puteikio paklausimą, Nacionalinė teismų administracija paaiškino turtingiausio Kaišiadorių verslininko Algimanto Radvilos dukters Violetos Radvilaitės įdarbinimo ir karjeros aplinkybes – tai vienas iš aspektų, kuriuos paprašyta paaiškinti reaguojant į žiniasklaidos informaciją apie A. Radvilos užeigoje vykusią Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų puotą ir kitus neįprastus šio verslininko ryšius su teisėjų bendruomene.

„Kad A.Radvila glaudžiai susijęs su teismais, rodo ir jo dukters Violetos Radvilaitės karjera. Ši Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto studentė prieš metus buvo įdarbinta specialiste už teismų darbą atsakingoje Nacionalinėje teismų administracijoje, o šiemet jau tapo vyriausiąja specialiste.“, – rašyta vienoje iš publikacijų. 

N. Puteikis paklausė, kokiomis aplinkybėmis buvo įdarbinta V. Radvilaitė, ar specialistės ir vyriausiosios specialistės pareigoms užimti buvo surengti konkursai, kas dar, be verslininko dukters, juose dalyvavo.

Nacionalinė teismų administracija informavo, kad į Komunikacijos skyriaus specialisto pareigas V. Radvilaitė buvo priimta nuo 2013 m. kovo 5 d., „po atrankos pokalbio, atsižvelgus į jos asmenines savybes bei turimą kvalifikaciją“, o vyriausiąja specialiste tapo po to, kai šias pareigas ėjusi Komunikacijos skyriaus tarnautoja išėjo vaiko gimdymo ir priežiūros atostogų, ir į jos vietą „buvo organizuota pakaitinio valstybės tarnautojo atranka“.

„Prašymą dalyvauti atrankoje pateikė tik vienas asmuo – Violeta Radvilaitė. Įvykdžius Apraše numatytą procedūrą, 2014 m. gegužės 29 d. atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas metu Aprašo nustatyta tvarka patikrinus Violetos Radvilaitės gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pripažinus ją laimėjusia atranką, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3P-170-(2.1) Violeta Radvilaitė buvo priimta pakaitine valstybės tarnautoja į Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 13 kategorija) pareigas nuo 2014 m. birželio 23 d.“, – rašoma Nacionalinės teismų administracijos direktorės Redos Molienės atsakyme.

Be to, nurodyta, kad nuo 2015 m. kovo 6 d. – t. y., netrukus po to, kai žiniasklaida paskelbė informaciją apie teisėjų puotą A. Radvilos užeigoje Kaišiadoryse – V. Radvilaitė jos pačios prašymu buvo atleista iš Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų.

Savo ruožtu Teisėjų taryba informavo, kad gavusi N. Puteikio paklausimus sudarė komisiją, kuriai pavesta atlikti tikslinį teisėjų veiklos patikrinimą, įvertinant, ar šioje veikloje nebuvo Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimo požymių. Komisija, kurią sudaro Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjas Antanas Simniškis (pirmininkas), to paties teismo teisėja Janina Stripeikienė ir Lietuvos internetinės žiniasklaidos asociacijos vadovė Aistė Žilinskienė, iki 2015 m. kovo 27 d. turėtų pateikti Teisėjų tarybai patikrinimo aktą.

Jį numatyta svarstyti 2015 m. kovo 27 d. vyksiančiame Teisėjų tarybos posėdyje.

Daugiau:

Naglis Puteikis prašo ištirti teisėjų tostus, krepšinio turnyrus ir verslininko dukters įdarbinimą

Naglis Puteikis prašo ištirti teisėjų puotą Kaišiadoryse