Naglis Puteikis prašo ištirti teisėjų tostus, krepšinio turnyrus ir verslininko dukters įdarbinimą

Siekdamas, kad būtų sąžiningai ištirta turtingiausio Kaišiadorių verslininko Algimanto Radvilos užeigoje vykusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų puota ir išsiaiškinta, kokie santykiai sieja teisėjus su šiuo asmeniu, Seimo narys Naglis Puteikis šiandien vėl kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę, Teisėjų garbės teismą, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininką bei Teisėjų tarybą.

Paklausimai išsiųsti susipažinus su nauja informacija, kurią apie šią skandalingą istoriją paskelbė žiniasklaida:

Kai A.Radvila su svečiais norėdavo pabendrauti artimiau, paprašydavo muzikantus nustoti groti ir liepdavo jiems išeiti iš salės.

„Kai mes grįždavome, buvo sakomi tostai už kažkokį nuosprendį. Kas tai per nuosprendis ir ar jis susijęs su A.Radvila, aš taip ir nesupratau“, – sakė E.Girsa.

Tačiau buvo sakomi tostai ne tik už nuosprendžius.

Kaip papasakojo vienas puotos dalyvis, teisininkai taures kėlė ir už klestinčią A.Radvilos verslo imperiją. <…>

Paaiškėjo, kad kaišiadoriškis dažnai savaitgaliais rengia krepšinio turnyrus, į kuriuos suvažiuoja daug teisėjų iš Vilniaus.

„A.Radvila – ne tik vaišingas žmogus, bet ir labai geras krepšininkas“, – sakė vienas verslininkų rengiamuose turnyruose dalyvaujantis Apeliacinio teismo teisėjas.

Kad A.Radvila glaudžiai susijęs su teismais, rodo ir jo dukters Violetos Radvilaitės karjera. Ši Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto studentė prieš metus buvo įdarbinta specialiste už teismų darbą atsakingoje Nacionalinėje teismų administracijoje, o šiemet jau tapo vyriausiąja specialiste.

Reaguodamas į šią informaciją, Naglis Puteikis paprašė, kad vertindami teisėjų elgesį Teisėjų etikos ir drausmės komisija bei Garbės teismas ištirtų ir šiuos aspektus:

1.      Už kokį nuosprendį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai kėlė taures su verslininku A. Radvila? Ar šie teisėjai nenusižengė Teisėjų etikos kodekso principams ir nepažeidė teisėjų elgesiui keliamų reikalavimų, gerdami su A. Radvila už jo verslo sėkmę, kai ši sėkmė priklausė ir nuo mažiausiai keturių Lietuvos apeliacinio teismo sprendimų bylose, susijusiose su A. Radvilos individualia įmone „Alivdara“?

2.      Nuo kada A. Radvila rengia krepšinio turnyrus, kuriuose dalyvauja teisėjai? Kokie konkretūs teisėjai ir kada dalyvavo šiuose turnyruose? Ar šie teisėjai sprendė bylas, susijusias su A. Radvila? Ar Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai nenusižengė Teisėjų etikos kodekso principams ir nepažeidė teisėjų elgesiui keliamų reikalavimų, dalyvaudami A. Radvilos rengiamuose krepšinio turnyruose, nors šiame teisme buvo nagrinėjamos su juo susijusios bylos?

3.      Ar Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas žinojo, kad jo vadovaujamo teismo teisėjai dalyvauja verslininko A. Radvilos rengiamuose krepšinio turnyruose? Jei taip, ar jis nenusižengė Teisėjų etikos kodekso principams ir nepažeidė teisėjų elgesiui keliamų reikalavimų, toleruodamas padėtį, kai jo vadovaujamo teismo teisėjai dalyvavo renginiuose, kuriuos organizavo šiame teisme nagrinėtų bylų baigtimi suinteresuotas verslininkas?

Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko ir Teisėjų tarybos Naglis Puteikis paprašė atsakyti į klausimus dėl Nacionalinę teismų administracijos, kurios  savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos aukščiausiasis teismas ir kurios direktorius yra atskaitingas Teisėjų tarybai:

1.      Kaip vertinate su teisėjais neformalius santykius palaikančio, krepšinio turnyrus bei vaišes jiems rengiančio ir teismuose savo verslo reikalus sprendžiančio verslininko A. Radvilos (žiniasklaida paviešino, kad Lietuvos apeliacinis teismas priėmė mažiausiai keturis sprendimus bylose, susijusiose su jo individualia įmone „Alivdara“) dukters įdarbinimą Nacionalinėje teismų administracijoje, kuri buvo įkurta tam, kad aptarnaudama teismus ir teismų savivaldos institucijas užtikrintų jų nepriklausomumą? Ar taip susipynę interesai, Jūsų manymu, nemenkina visuomenės pasitikėjimo teismų sistema, nekelia minties apie teisėjų ir teismų savivaldos priklausomybę nuo verslo?

2.      Kokiomis aplinkybėmis A. Radvilos dukra Violeta Radvilaitė buvo įdarbinta Nacionalinėje teismų administracijoje? Ar specialistės ir vyriausiosios specialistės pareigoms užimti buvo surengti konkursai? Kas dar, be V. Radvilaitės, juose dalyvavo?

Prezidentei Daliai Grybauskaitei adresuotame paklausime Naglis Puteikis prašo jos pareikšti savo poziciją šiais klausimais:

1.      Kaip vertinate Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų elgesį, pasiliekant be pašalinių asmenų bendrauti prie vaišių stalo su verslininku A. Radvila, keliant su juo taures už kažkokį, anot liudininkų, „nuosprendį“ bei jo verslo sėkmę, kuri priklausė ir nuo mažiausiai keturių Lietuvos apeliacinio teismo sprendimų bylose, susijusiose su A. Radvilos individualia įmone „Alivdara“?

2.      Kaip vertinate teisėjų dalyvavimą krepšinio turnyruose, rengiamuose asmens, kurio verslo reikalai priklauso nuo teismų sprendimų?

3.      Kaip vertinate konkrečiai Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų dalyvavimą krepšinio turnyruose, kuriuos organizavo mažiausiai keturių šiame teisme nagrinėtų bylų baigtimi suinteresuotas verslininkas?

4.      Kaip vertinate Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Egidijaus Žirono elgesį, neužkertant kelio neformaliems teisėjų santykiams su verslininku, kurio bylos buvo sprendžiamos šiame teisme?

5.      Kaip vertinate su teisėjais neformalius santykius palaikančio, krepšinio turnyrus bei vaišes jiems rengiančio ir teismuose verslo reikalus sprendžiančio verslininko A. Radvilos dukters įdarbinimą Nacionalinėje teismų administracijoje, kuri buvo įkurta tam, kad aptarnaudama teismus ir teismų savivaldos institucijas užtikrintų teisėjų ir teismų savivaldos nepriklausomumą? Ar taip susipynę interesai, Jūsų manymu, nemenkina visuomenės pasitikėjimo teismų sistema, nekelia minties apie teisėjų ir teismų savivaldos priklausomybę nuo verslo?

Ankstesnius Naglio Puteikio paklausimus dėl šios istorijos rasite čia.