Naglis Puteikis siūlo keisti įstatymus, dėl kurių dirbantys žmonės verčiami skursti

skurdas1

Naglis Puteikis Seime užregistravo Civilinio proceso ir Darbo kodeksų pataisas, kurios užkirstų kelią pilnu krūviu dirbančių, bet ties skurdo riba ar net gerokai žemiau jos gyvenančių žmonių žlugdymui. Tokioje padėtyje atsiduria iš darbo užmokesčio gyvenantys asmenys, jei pusė jų atlyginimo ar dar didesnė jo dalis išskaitoma dėl įsiskolinimų, pvz., už komunalines paslaugas. Ypač kritinė minimalią mėnesinę algą (MMA) gaunančiųjų padėtis: atskaičius iš MMA mokesčius, o iš likusios sumos išskaičius 50 procentų skolų padengimui, kaip leidžia dabar galiojantys įstatymai, pragyvenimui lieka vos daugiau nei 400 Lt (jei žmogus gyvena vienas – 422,75 Lt, jei vienas augina vaiką – 437,75 Lt). Tai ženkliai mažiau už oficialią skurdo rizikos ribą, kuri 2012 m. buvo 749 Lt per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui. Kritinėje padėtyje atsiduria ir tie, kurių alga gerokai didesnė už minimalią, nes iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA, išskaitoma net 70 procentų. Pvz., jei žmogus gauna 2000 Lt algą, iš kurios išieškomas įsiskolinimas pagal kelis vykdomuosius raštus, jam lieka 676,4 Lt (mažiau už skurdo rizikos ribą), o jei gauna 3000 Lt – 892,7 Lt.

„Dirbantis, tačiau įsiskolinimų turintis žmogus gyvena skurde, yra toliau žlugdomas ir stumiamas į bankrotą – tai visiškai nepriimtina socialinio teisingumo požiūriu, nesuderinama su Lietuvos ratifikuotoje Europos socialinėje chartijoje įtvirtintomis teisėmis, naikina motyvaciją dirbti ir verčia emigruoti“, – teigia Seimo narys Naglis Puteikis.

Siekdamas pakeisti šią padėtį, jis siūlo nustatyti, kad iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dalies, taip pat individualios veiklos arba jai prilygintos verslo ir kitos veiklos periodinių pajamų ir išlaidų skirtumo (pelno) dalies, neviršijančių MMA, išskaitos negalimos, o iš dalies, viršijančios MMA, išskaitoma ne daugiau kaip 20 procentų, išskyrus atvejus, kai išieškomas išlaikymas periodinėmis išmokomis ir žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, maitintojo gyvybės atėmimu bei nusikalstama veika, atlyginimas – tada leidžiama išskaityti iki 50 procentų.

Įstatymų projektus rasite čia:
Civilinio proceso kodekso http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482511,
Darbo kodekso http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482514