Pilietybės atiminėjimas – Konstitucinio Teismo teisėjų savivalės rezultatas

iš N. Puteikio paskyros facebook’e

Esu įsitikinęs, kad visi lietuviai, gimę Lietuvos Respublikos piliečiais, turi teisę dalyvauti Lietuvos valstybės ir tautos kūrime – bet valdžia, viršydama savo įgaliojimus, šią teisę iš mūsų išeivių nepagrįstai atėmė.

Konstitucijoje nėra numatytas toks prigimtinės pilietybės atiminėjimas, koks šiuo metu vyksta, atvirkščiai – ji teigia, kad teisė į pilietybę pirmiausia įgyjama gimstant. O to, ką žmogus gavo ne iš valdžios malonės, valdžia neturi teisės atimti. Todėl tas gėdingas procesas, kai  iš mūsų išeivių atiminėjama pilietybė, paveldėta iš tėvų ir protėvių – vienas didžiausių valdžios nusikaltimų prieš tautą. Jis prasidėjo nuo Konstitucinio teismo, kuriam tada vadovavo E. Kūris, išaiškinimo, esą kitos šalies pilietybę įgiję lietuviai galį išlikti Lietuvos piliečiais tik labai retais, išskirtiniais atvejais. Bet Konstitucijoje to nėra parašyta. Parašyta visai kas kita: kad Lietuvos piliečiai kitos valstybės pilietybę gali turėti atskirais – t. y. atskirai apibrėžtais – atvejais, ir jokiame lietuvių kalbos žodyne nerasite, kad žodis „atskiras“ reiškia „išskirtinis“ ar „labai retas“. Tokią reikšmę išrado E. Kūris ir jo kolegos.

Tad ne Konstitucija yra kalta dėl problemos, su kuria dabar susiduria Ž. Ilgauskas ir daugybė kitų lietuvių, ir tokios abejotinos valdžios malonės, kokią bandoma įpiršti – neva reikia pakeisti Konstituciją taip, kad Lietuvos pilietybė taptų laisvai prieinama įvairių valstybių žmonėms – mūsų išeivijai nereikia.

Reikia tik sugrąžinti išeiviams jų prigimtinę teisę, kurią valdžia savavališkai atėmė. O kad tai taptų įmanoma, keisti reikia anaiptol ne Konstituciją, o Konstitucinio Teismo teisėjus, nes jie savivaliaudami, viršydami savo įgaliojimus visuose žodynuose esančiam žodžiui „atskiras“ suteikė kitą reikšmę  – „išskirtinis“.

Jei KT teisėjai šios nuostatos nekeis, tada reikia keisti kitą Konstitucijos dalį – panaikinti Konstitucinį Teismą, o jo įgaliojimus perduoti Aukščiausiajam Teismui. Kaip kad yra Estijoje – gal tai viena iš priežasčių, kad ten nėra teisėjų savivalės ir yra daugiau teisingumo.