Naglis-Puteikis-rinkimu-programa

KLAIPĖDIEČIAI, AŠ UŽ JUS VISA JĖGA!

Lietuvos piliečiai yra verti oresnio ir teisingesnio gyvenimo, o Klaipėda – didesnės sėkmės. Žmonių sveikata, švari, saugi aplinka – svarbiau už kažkieno pelną. Valdžios institucijos turi lygiai teisingai tarnauti visiems piliečiams, užtikrinant orų gyvenimą ir realią teisę visiems dalyvauti priimant svarbius sprendimus.

Seime turi būti sprendžiami pagrindiniai tautos likimo ir išlikimo klausimai:

 • teisingumo užtikrinimas
 • žmogaus orumo ir gerovės gynimas
 • emigracijos stabdymas
 • socialinės atskirties ir skurdo įveikimas
 • parama vaikus auginančioms šeimoms
 • rūpestis švietimu, kultūra, mokslu

Tai pasieksime šiais darbais:

 • šeimoms su vaikais, jaunimui, neįgaliesiems taikysime mažesnius mokesčius
 • pensijas pakelsime iki vidutinio pragyvenimo lygio
 • atkursime piliečių deleguojamus tarėjus teismuose
 • suteiksime piliečiams teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą; ypatingoms byloms ištirti Seimas su Prezidentu skirtų ypatingąjį prokurorą
 • sugrąžinsime valstybei antstolių tarnybą, taip sustabdysime jų nepagrįstą turtėjimą silpnesnių sąskaita
 • užtikrinsime visiems nemokamą mediciną, sveikatos įstaigos teiks paslaugas ir epidemijų metu
 • biudžeto formavimą padarysime viešą, matomą elektroninėje erdvėje
 • sudarysime sąlygas išeivijai dalyvauti Lietuvos valstybės ir tautos kūrime
 • atkursime piliečių renkamas seniūnijų tarybas
 • užtikrinsime teisingumą perduodami Konstitucinio Teismo funkcijas Lietuvos Aukščiausiajam teismui
 • toliau mažinsime darbo mokesčius ir didinsime kapitalo
 • pirmus 3 metus atleisime smulkųjį verslą nuo mokesčių
 • ES lėšas skirsime mokyklų, darželių renovacijai ir naujų statybai
 • išsaugosime Girulių mišką
 • panaikinsime naftos produktų dvoką šiaurinėje Klaipėdos dalyje
 • atkursime Geotermos veiklą.
Naglis-Puteikis-Seime

Priverčiau „Klaipėdos naftą“ įrengti naftos produktų rekuperatorius, kurie pašalino dalį dvoko  – pratęsime, kol visai jį panaikinsime;

Apgyniau kartu su kolegomis Klaipėdos universitetą nuo sunaikinimo;

Aktyviais veiksmais stabdau Vyriausybės projektą iškirsti 30 ha Girulių miško.

Iš visų Seimo narių klaipėdiečių nuolat priimu daugiausia klaipėdiečių  – padedu pramušti biurokratizmo džiungles, gelbėju  nelaimėje, ginu nuo antstolių;

Pateikiau įstatymo pataisą, draudžiančią įmonėms pilti nuodingas medžiagas į nuotekas.

Vienintelis iš Seimo narių nebijau aktyviai reikalauti iš teisėsaugos teisingumo – tik vienas pavyzdys iš daugelio: kai apylinkės teismas panaikino visas kardomąsias priemones Jurbarke dešimtokę žiauriai sumušusiam ir kėsinusiam ją išžaginti smurtautojui, nedelsiant raštu kreipiausi į prokuratūrą reikalaudamas, kad skųstų apygardos teismui tokį neteisingumą – kardomosios priemonės buvo sugrąžintos;

Pramušiau valstybines pensijas motinoms, dorai išauginusioms 5 ar 6 vaikus;

Po mano skundų generalinei prokuratūrai panaikinta daug korupcinių sandorių, kuriais finansinės grupuotės bandydavo pusvelčiui užvaldyti visuomenės turtą .

Padidintas neapmokestinamasis pajamų dydis;

Nustatyta absoliutaus skurdo riba  – minimalių vartojimo poreikių dydis ir pagerinta skurstančių skolininkų padėtis, deja, patys pažeidžiamiausi žmonės vis dar lieka neapginti, jų sąskaita antstoliai vis dar tebesikrauna viršpelnius;

Kiekvieną dieną padedu, kaip Seimo narys, padėdamas paprastam žmogui apsiginti nuo valdžios institucijų savivalės ar nenoro suteikti pagalbą:  kasdieną rašau raštus dėl žmonių, kurių nepriima pas gydytojus, kuriems nesuteikia socialinės pagalbos, nors ji, pasirodo, tam žmogui priklauso, ima šiukšlių mokestį už nekilnojamą turtą, kuriuo žmogus nesinaudoja, neišmoka socialinės pašalpos, negrąžina žemės, kurios nuosavybės teises pagal dokumentus priklauso tam žmogui ir daug kitų panašių atvejų.

Klaipeda

Sustabdysime planą iškristi 30 ha Girulių miško.

Sustabdysime „Klasco“, „Grigeo“ ir kitų panašių įmonių taršą.

Visiškai panaikinsime naftos produktų dvoką šiaurinėje Klaipėdos dalyje.

Ne giliavandeniam uostui – dar neišnaudotos dabartinio uosto galimybės, jis sunaikintų Klaipėdos paplūdimius.

Grąžinsime tarėjus į teismus.

Šiukšlės pagal svorį, o ne pagal plotą – kaip Vokietijoje ir kitur ES.

Dviračių takai – ne tik poilsiui, bet ir susisiekimui.

ES lėšas nukreipsime statyti darželius ir renovuoti mokyklas.

Klaipėdiečiai, aš už Jus visa jėga!

 

Spalio 11 d. nepamirškite ateiti balsuoti. Kiekvienas Jūsų balsas yra svarbus.

Prašau, paremkite mano ir Centro partijos – Tautininkų kovą už teisingumą!

Mano rinkiminė sąskaita Jūsų aukoms:
Gavėjas: Naglis Puteikis
LT727300010163502251
Paskirtis: auka rinkimams

Centro partiją – Tautininkus galite paremti aukodami:

Gavėjas: Centro partija – tautininkai
LT347300010162155120
Paskirtis: auka rinkimams
Aukojant konkrečiam kandidatui, rašyti taip:
Paskirtis: rinkimų auka kandidatui Jonui Petraičiui, arba tiesiog RINKIMŲ AUKA, AUKA RINKIMAMS PARTIJAI

Centro partijos – Tautininkų kandidatų sąrašą galite rasti čia >>

Centro partijos-Tautininkų trumpoji rinkimų programa >>