Seimo nario N. Puteikio prašymas ministrui L. Kukuraičiui apsaugoti pranešėjas apie korupciją nuo susidorojimo

Skelbiame 2017 m. vasario 28 d.  socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui elektroniniu paštu nusiųstą Seimo nario Naglio Puteikio prašymą apsaugoti pranešėjas apie korupciją nuo susidorojimo.

*******

From: PUTEIKIS Naglis
Sent: Tuesday, February 28, 2017 5:59 PM
To: linas.kukuraitis@socmin.lt
Subject: prašau apsaugoti pranešėjas apie korupciją nuo susidorojimo

Į mane kreipėsi Vaikų fondo socialinių išmokų vedėja Regina Dagienė, informuodama, kad po jos ir jos kolegės iš Finansų skyriaus prašymo Socialinės apsaugos ministerijai patikrinti, kodėl neveikia elektroninė prašymų registracija, kuriai buvo išleisti 3 milijonai, Jūsų vadovaujamos ministerijos kanclerė organizavo auditą. Tačiau auditą atliekantis darbuotojas netyčia išsiuntė elektroninį laišką, iš kurio matyti, kad jis su Vaikų išlaikymo fondo juridinio skyriaus darbuotoju tariasi, kaip pareiškėjas nubausti, o gal net atleisti iš darbo. Sprendžiant iš susirašinėjimo, joms yra iškilusi labai rimta grėsmė, nes minėti du darbuotojai pasirinko du variantus: nubausti pareiškėjas už tai, kad parašė skundus iš asmeninių elektroninių paštų, arba už tai, kad neva atskleidė komercines 3 milijonų vertės konkurso paslaptis. Labai prašyčiau Jūsų atrasti laiko jas abi priimti, apsaugoti jas kaip pranešėjas apie korupciją nuo susidorojimo, įvertinti ministerijos auditoriaus ir minėto Vaikų išlaikymo fondo teisininko veiksmus ir būtinai pakeisti auditorių (ar auditorius).

P.S. Protu nesuvokiama, kad išleidus 3 milijonus, minėto fondo darbuotojai rankomis „exel“ programos pagalba turi „išversti“ litus į eurus.

P.P. S. Siunčiu Jums šį laišką elektroniniu, o ne paprastu paštu, nes spėju, kad audito planuojamas susidorojimas su pareiškėjomis negalėtų vykti be Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės palaiminimo.

Pagarbiai,

Naglis Puteikis