Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėto leidimo statyti aukštybinį pastatą Konstitucijos prospekte

Reaguodamas į Lietuvos architektų rūmų pareiškimą, Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, prašydamas ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą dėl galimai neteisėto leidimo statyti aukštybinį pastatą Konstitucijos prospekte. Žemiau skelbiame rašto tekstą.

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Nuorašas: Lietuvos architektų rūmams, el. p.: info@architekturumai.lt

Originalas siunčiamas nebus
2019 m. kovo 15 d. Nr. SN-S-0315/2019r

DĖL VIEŠOJO INTERESO GYNIMO

2019 m. kovo 13 d. Vilniaus m. savivaldybės administracija išdavė leidimą Nr. LSNS-01-190313-00225 adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje, statyti aukštybinį pastatą pagal architekto Danieliaus Libeskindo architektūros studijos pateiktus projektinius pasiūlymus (toliau – Leidimas).

2019 m. kovo 14 d. Lietuvos architektų rūmai, vykdantys Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nustatytas funkcijas ir turintys šio įstatymo 19 str. numatytą teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, savo interneto svetainėje paskelbė viešą pareiškimą, kad, jų vertinimu, šis leidimas yra neteisėtas, ir nurodė tokius argumentus:

„Lietuvos architektų rūmų taryba neigiamai įvertino vakar Vilniaus m. savivaldybės išduotą statybos leidimą D. Libeskindo suprojektuotam K18 pastatui Konstitucijos pr., Vilniuje ir laiko jo išdavimą neatitinkančiu teisės aktų reikalavimų. Rūmai nuosekliai laikosi nuostatos, jog įstatymuose nustatytos procedūros nėra savitikslės, jos skirtos subalansuotų sprendimų ir darnios plėtros užtikrinimui, o tai gali būti pasiekta tik tinkamai įtraukiant visuomenę, specialistus, atsakingas institucijas ir suderinant visų interesų grupių poreikius.

Rūmų vertinimu, K18 leidimas išduotas neatsižvelgiant į Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – Teismo) sprendimą, kuriame Rūmų prašymu buvo išaiškinta, jog Vilniaus m. savivaldybės taryba neturi savarankiškos kompetencijos keisti Bendrojo plano sprendinių, nevykdant teritorijų planavimo procedūrų. Šiuo – K18 – atveju, projekto sprendiniai prieštarauja Bendrojo plano reikalavimams. Savivaldybės taryba, pasinaudojusi Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinio reglamento 5 punktu, leido viršyti teritorijos užstatymo reglamentus, nepaisydama to, jog keičiant ar koreguojant bendrąjį planą yra privaloma laikytis įstatymo nustatytų taisyklių.

Motyvuodama tuo, kad Teismo motyvai varžo savivaldybės savarankiškosios funkcijos įgyvendinimą, Teismo sprendimą savivaldybė yra apskundusi apeliacine tvarka. Tačiau Rūmai mano, kad Teismo sprendime išdėstyti motyvai yra nuoseklūs ir pabrėžiantys esminę visų institucijų pareigą laikytis teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo ir kitų reikalavimų.“

Deja, tame pačiame pareiškime Lietuvos architektų rūmai nurodė, kad net ir matydami pažeidimus šiuo atveju neturi galimybės ginti teisme viešojo intereso, nes neturi tam reikalingų resursų (interneto prieiga į pacituotą pareiškimą: http://www.architekturumai.lt/architektu-rumu-taryba-k18-isduota-statybos-leidima-laiko-neteisetu/).

Prašau, išnagrinėjus susijusias aplinkybes ir įvertinus Lietuvos architektų rūmų nurodytus argumentus, kad Vilniaus m. savivaldybės administracijos išduotas Leidimas statyti aukštybinį pastatą adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje, yra neteisėtas, nes projekto sprendiniai prieštarauja Vilniaus m. bendrojo plano reikalavimams ir Vilniaus m. savivaldybės taryba neturėjo teisės neatlikus teritorijų planavimo procedūrų keisti šio plano sprendinius, ginti viešąjį interesą, t. y. kreiptis į teismą su prašymu panaikinti statybos leidimą, o kol byla bus išnagrinėta – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant jo galiojimą.

Pagarbiai

Seimo narys Naglis Puteikis​