Naglis Puteikis prašo ištirti teisėjų tostus, krepšinio turnyrus ir verslininko dukters įdarbinimą

Siekdamas, kad būtų sąžiningai ištirta turtingiausio Kaišiadorių verslininko Algimanto Radvilos užeigoje vykusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų puota ir išsiaiškinta, kokie santykiai sieja teisėjus su šiuo asmeniu, Seimo narys Naglis Puteikis šiandien vėl kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę, Teisėjų garbės teismą, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininką bei Teisėjų tarybą.

Paklausimai išsiųsti susipažinus su nauja informacija, kurią apie šią skandalingą istoriją paskelbė žiniasklaida:

Kai A.Radvila su svečiais norėdavo pabendrauti artimiau, paprašydavo muzikantus nustoti groti ir liepdavo jiems išeiti iš salės.

„Kai mes grįždavome, buvo sakomi tostai už kažkokį nuosprendį. Kas tai per nuosprendis ir ar jis susijęs su A.Radvila, aš taip ir nesupratau“, – sakė E.Girsa.

Tačiau buvo sakomi tostai ne tik už nuosprendžius.

Kaip papasakojo vienas puotos dalyvis, teisininkai taures kėlė ir už klestinčią A.Radvilos verslo imperiją. <…>

Paaiškėjo, kad kaišiadoriškis dažnai savaitgaliais rengia krepšinio turnyrus, į kuriuos suvažiuoja daug teisėjų iš Vilniaus.

„A.Radvila – ne tik vaišingas žmogus, bet ir labai geras krepšininkas“, – sakė vienas verslininkų rengiamuose turnyruose dalyvaujantis Apeliacinio teismo teisėjas.

Kad A.Radvila glaudžiai susijęs su teismais, rodo ir jo dukters Violetos Radvilaitės karjera. Ši Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto studentė prieš metus buvo įdarbinta specialiste už teismų darbą atsakingoje Nacionalinėje teismų administracijoje, o šiemet jau tapo vyriausiąja specialiste.

Reaguodamas į šią informaciją, Naglis Puteikis paprašė, kad vertindami teisėjų elgesį Teisėjų etikos ir drausmės komisija bei Garbės teismas ištirtų ir šiuos aspektus:

1.      Už kokį nuosprendį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai kėlė taures su verslininku A. Radvila? Ar šie teisėjai nenusižengė Teisėjų etikos kodekso principams ir nepažeidė teisėjų elgesiui keliamų reikalavimų, gerdami su A. Radvila už jo verslo sėkmę, kai ši sėkmė priklausė ir nuo mažiausiai keturių Lietuvos apeliacinio teismo sprendimų bylose, susijusiose su A. Radvilos individualia įmone „Alivdara“?

2.      Nuo kada A. Radvila rengia krepšinio turnyrus, kuriuose dalyvauja teisėjai? Kokie konkretūs teisėjai ir kada dalyvavo šiuose turnyruose? Ar šie teisėjai sprendė bylas, susijusias su A. Radvila? Ar Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai nenusižengė Teisėjų etikos kodekso principams ir nepažeidė teisėjų elgesiui keliamų reikalavimų, dalyvaudami A. Radvilos rengiamuose krepšinio turnyruose, nors šiame teisme buvo nagrinėjamos su juo susijusios bylos?

3.      Ar Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas žinojo, kad jo vadovaujamo teismo teisėjai dalyvauja verslininko A. Radvilos rengiamuose krepšinio turnyruose? Jei taip, ar jis nenusižengė Teisėjų etikos kodekso principams ir nepažeidė teisėjų elgesiui keliamų reikalavimų, toleruodamas padėtį, kai jo vadovaujamo teismo teisėjai dalyvavo renginiuose, kuriuos organizavo šiame teisme nagrinėtų bylų baigtimi suinteresuotas verslininkas?

Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko ir Teisėjų tarybos Naglis Puteikis paprašė atsakyti į klausimus dėl Nacionalinę teismų administracijos, kurios  savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos aukščiausiasis teismas ir kurios direktorius yra atskaitingas Teisėjų tarybai:

1.      Kaip vertinate su teisėjais neformalius santykius palaikančio, krepšinio turnyrus bei vaišes jiems rengiančio ir teismuose savo verslo reikalus sprendžiančio verslininko A. Radvilos (žiniasklaida paviešino, kad Lietuvos apeliacinis teismas priėmė mažiausiai keturis sprendimus bylose, susijusiose su jo individualia įmone „Alivdara“) dukters įdarbinimą Nacionalinėje teismų administracijoje, kuri buvo įkurta tam, kad aptarnaudama teismus ir teismų savivaldos institucijas užtikrintų jų nepriklausomumą? Ar taip susipynę interesai, Jūsų manymu, nemenkina visuomenės pasitikėjimo teismų sistema, nekelia minties apie teisėjų ir teismų savivaldos priklausomybę nuo verslo?

2.      Kokiomis aplinkybėmis A. Radvilos dukra Violeta Radvilaitė buvo įdarbinta Nacionalinėje teismų administracijoje? Ar specialistės ir vyriausiosios specialistės pareigoms užimti buvo surengti konkursai? Kas dar, be V. Radvilaitės, juose dalyvavo?

Prezidentei Daliai Grybauskaitei adresuotame paklausime Naglis Puteikis prašo jos pareikšti savo poziciją šiais klausimais:

1.      Kaip vertinate Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų elgesį, pasiliekant be pašalinių asmenų bendrauti prie vaišių stalo su verslininku A. Radvila, keliant su juo taures už kažkokį, anot liudininkų, „nuosprendį“ bei jo verslo sėkmę, kuri priklausė ir nuo mažiausiai keturių Lietuvos apeliacinio teismo sprendimų bylose, susijusiose su A. Radvilos individualia įmone „Alivdara“?

2.      Kaip vertinate teisėjų dalyvavimą krepšinio turnyruose, rengiamuose asmens, kurio verslo reikalai priklauso nuo teismų sprendimų?

3.      Kaip vertinate konkrečiai Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų dalyvavimą krepšinio turnyruose, kuriuos organizavo mažiausiai keturių šiame teisme nagrinėtų bylų baigtimi suinteresuotas verslininkas?

4.      Kaip vertinate Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Egidijaus Žirono elgesį, neužkertant kelio neformaliems teisėjų santykiams su verslininku, kurio bylos buvo sprendžiamos šiame teisme?

5.      Kaip vertinate su teisėjais neformalius santykius palaikančio, krepšinio turnyrus bei vaišes jiems rengiančio ir teismuose verslo reikalus sprendžiančio verslininko A. Radvilos dukters įdarbinimą Nacionalinėje teismų administracijoje, kuri buvo įkurta tam, kad aptarnaudama teismus ir teismų savivaldos institucijas užtikrintų teisėjų ir teismų savivaldos nepriklausomumą? Ar taip susipynę interesai, Jūsų manymu, nemenkina visuomenės pasitikėjimo teismų sistema, nekelia minties apie teisėjų ir teismų savivaldos priklausomybę nuo verslo?

Ankstesnius Naglio Puteikio paklausimus dėl šios istorijos rasite čia.

Naglis Puteikis prašo ištirti teisėjų puotą Kaišiadoryse

puota

Senovės romėnų puota

Siekdamas, kad skandalinga informacija apie Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų puotą vienu turtingiausių Kaišiadorių verslininkų įvardijamo Algimanto Radvilos užeigoje „Pas Radvilą“ būtų ne numarinta, o sąžiningai ištirta ir įvertinta, Seimo narys Naglis Puteikis šiandien kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, Teisėjų garbės teismą bei Valstybinę mokesčių inspekciją.

Skelbiame kreipimosi į prezidentę tekstą (publikacijos pabaigoje rasite paklausimų kopijas).

 *******

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Žiniasklaida paskelbė didelį rezonansą visuomenėje sukėlusią informaciją apie pasitikėjimą teismais dar labiau menkinantį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų ir šio teismo pirmininko elgesį. Šių metų sausio 9 dieną vienuolika Apeliacinio teismo teisėjų vakarieniavo ir vaišinosi alkoholiniais gėrimais vienu turtingiausių Kaišiadorių verslininkų įvardijamo Algimanto Radvilos užeigoje „Pas Radvilą“, dalyvaujant pačiam jos savininkui, teisėjams kelias valandas grojo A. Radvilos specialiai pasamdyti muzikantai, o po vaišių jie gavo dovanų po reklaminį A. Radvilos bendrovės kalendorių ir po puskepalį vietoje iškeptos duonos. Žiniasklaidai paviešinus šią informaciją, Apeliacinio teismo kancleris Juozas Akstinas teigė sąskaitą už vaišes, kainavusias apie tūkstantį litų, apmokėjęs iš asmeninių lėšų, tačiau tai patvirtinančio čekio neišsaugojęs. Šio teismo pirmininkas Egidijus Žironas žurnalistams aiškino, jog vaišėse dalyvavę teisėjai šių pinigų kancleriui negrąžino, nes jis dalyvauja teisėjų gimtadieniuose: „Mes siūlėme jam pinigus, bet jis atsisakė paimti, čia mūsų vidinė atsiskaitymų specifika. Teisėjai, Civilinių bylų skyriaus teisėjai, viso teismo teisėjai kas pusmetį švenčia bendrą gimimo dieną iš savo lėšų, kancleris visuomet dalyvauja kaip svečias. Pusmetį – vieni svečiai, kiti šeimininkas, kitą pusmetį – priešingai“, – pasakojo E. Žironas.“ Be to, E. Žironas žurnalistams tvirtino, esą jo vadovaujamo teismo teisėjai nenagrinėjo su A. Radvila susijusių bylų: „Po šio straipsnio mes labai atidžiai patikrinome savo teismų informacinę sistemą – jokių bylų, susijusių su ponu Radvila ar jo įmone, mūsų teisme nėra, nei visoje LITEKO informacinėje sistemoje aptikti nepavyko“. Tačiau žiniasklaida išsiaiškino, jog tai netiesa: šis teismas priėmė mažiausiai keturis sprendimus, susijusius su A. Radvilos individualia įmone „Alivdara“.

Šiandien kreipiausi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją bei Garbės teismą, prašydamas atlikti tyrimą ir įvertinti teisėjų elgesį, o taip pat į Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydamas patikrinti užeigoje „Pas Radvilą“ esančių kasos aparatų juostas, kasos knygas ir nustatyti, ar 2015 metų sausio 9 dieną buvo fiksuotas maždaug 1000 litų vertės mokėjimas už valgius ir gėrimus.

Tačiau prašau Jūsų asmeniškai užtikrinti, kad teisėjų elgesys bus įvertintas principingai ir remiantis sąžiningai atliktu tyrimu, o taip pat pareikšti savo poziciją dėl šių aspektų:

1. Kaip vertinate Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko E. Žirono ir kitų šio teismo teisėjų elgesį, toleruojant aukščiau minėtą neformalią „vidinę atsiskaitymų specifiką“, kai teismo kancleris Juozas Akstinas dalyvaudamas teisėjų gimtadieniuose gavo mažiausiai 1000 litų vertės pajamas natūra, tačiau jų nedeklaravo, nors privalėjo tai padaryti, nes valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojantys teisės aktai įtvirtina prievolę deklaruoti iš juridinių ar fizinių asmenų gautas dovanas (išskyrus gautas iš artimų asmenų), jeigu jų vertė didesnė nei 500 Lt?

2. Kaip vertinate vienuolikos teisėjų elgesį, dalyvaujant privačioje įmonėje surengtose prabangiose vaišėse, kurias už juos grynais pinigais apmokėjo kitas asmuo, neišsaugojęs apmokėjimą patvirtinančio dokumento, o po to priimant dovanas iš tos įmonės savininko?

3. Kaip vertinate Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Egidijaus Žirono elgesį, sakant žiniasklaidos atstovams netiesą, esą jo vadovaujamo teismo teisėjai nenagrinėjo bylų, susijusių su A. Radvila ar jo įmone?

PRIDEDAMA

Nuorodos į žiniasklaidos publikacijas, kuriose aprašyti minimi faktai ir pacituoti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko E. Žirono bei teismo kanclerio J. Akstino pasisakymai:

http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/teisejams-puota-o-atlikejams-spyga.htm

http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/po-teiseju-puotos-nosi-jau-riecia-melo-kvapai.htm

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/del-vienos-vakarienes-verslininko-a-radvilos-uzeigoje-stt-purto-18-auksto-rango-teiseju-56-487064

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uz-skandalinga-teiseju-vakariene-sumokejes-kancleris-juozas-akstinas-labai-apmaudu-56-487204

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/apeliacinio-teismo-teisejai-nagrinejo-kaisiadoriu-magnato-a-radvilos-pas-kuri-puotavo-bylas-59-487202

Pagarbiai,

Seimo narys Naglis Puteikis

*******