Už pasiūlymą apsaugoti minimaliam išgyvenimui būtinas pajamas balsavo 29 Seimo nariai, ministras J. Bernatonis pažadėjo taisyti antstolių Sprendimų vykdymo instrukciją

Birželio 29 dieną Seimo narys Naglis Puteikis priėmimo stadijoje įregistravo pasiūlymą Civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIIP-3242(2) nustatyti, kad negalima išieškoti iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Lietuvos statistikos departamento skelbiamos mažiausios pinigų sumos, reikalingos įprastiniams poreikiams patenkinti, jei tai yra vienintelės asmens pajamos. Seimo salėje svarstant šį pasiūlymą kilo esminė diskusija dėl būtinybės keisti dabartinį reglamentavimą, dėl kurio mažas pajamas gaunantiems žmonėms, tarp jų ir neįgaliesiems, vykdant išieškojimą nepaliekama lėšų net pačiam minimaliausiam išgyvenimui. Ministras J. Bernatonis pažadėjo šią situaciją spręsti taisydamas antstolių Vykdymo instrukciją. Už N. Puteikio pasiūlymą apsaugoti esminių, gyvybiškai svarbių žmogaus poreikių patenkinimui būtiną pajamų dalį balsavo 29, prieš – 4, susilaikė – 64. Vardinius balsavimo rezultatus rasite čia.

Pažymėtina, kad per išvakarėse vykusį Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas panašus N. Puteikio pasiūlymas, jam nebuvo suteiktas žodis, komitetas dėl pasiūlymo nebalsavo, o pats posėdis buvo surengtas nesilaikant Seimo statute nustatytų terminų ir tvarkos, informuojant apie posėdį likus ne 2 darbo dienoms, kaip nustatyta, o 4,5 darbo valandoms. Dėl šios priežasties komiteto posėdyje negalėjo dalyvauti Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, pareiškusio pritarimą N. Puteikio pasiūlymui, atstovai. Pažeidžiant Seimo statuto reikalavimus tą pačią dieną, kai Teisės ir teisėtvarkos komitetas pateikė išvadą, šio projekto svarstymas buvo įtrauktas į Seimo posėdžio darbotvarkę, nors pagal statutą tai buvo galima daryti tik praėjus 72 valandoms. Reaguodamas į šiuos pažeidimus, N. Puteikis pateikė skundą Seimo Etikos ir procedūrų komisijai, prašydamas panaikinti 2016-06-28 Seimo posėdžio metu vykusius balsavimus ir perbalsuoti. Jei šis prašymas būtų patenkintas, Seimas dar kartą svarstytų projektą, o kartu su juo ir pasiūlymą apsaugoti nuo išieškojimo pajamų dalį, būtiną esminių, gyvybiškai svarbių žmogaus poreikių patenkinimui.